top section img
logo
logo onelogo twologo threelogo fourlogo fivelogo six
תראו אתכם

פרויקט "שווים בתעסוקה" למען מתן הזדמנויות שוות בתעסוקה
לאנשים עם מוגבלויות. מרגישים שיכולתם להוות נכס לכל מעסיק,
אך שוק העבודה מתעלם מכם רק בגלל שיש לכם מוגבלות?
הגיע הזמן לשינוי. שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות
בישראל הוא כ-40% בלבד, מחצית מאחוז המועסקים
ללא מוגבלויות, והקורנה אף הגדילה את הפערים.

פרויקט חדש ומשותף של מפעל הפיס, "עמותת שווים"
"ידיעות אחרונות" ו-ynet כאן כדי לשנות את התמונה.
היכנסו לרשימת הצעות העבודה, שלחו קורות חיים למשרות
המתאימות לכם ולכן, ואולי בקרוב תהיו בדרך למשרה החדשה שלכם.

אז... למה אתם מחכים?

arrow down

כתבו אל: idan@shavvim.co.il

triangle orange
שופרסל
פתאל
שטראוס
בזק
סלקום
אסקריא
פרטנר
המשקם
תקנון

ברור לי שבמועד שליחת מועמדותי יתכן והמשרה איננה פנויה עוד.

המידע שאעביר אודותיי נמסר בהסכמתי המלאה.

אני מסכים לכך: שהחברה שתקלוט פרטיי תשתמש בנתונים ששלחתי כדי להעריך התאמתי לעבודה;

שהחברה תפנה לקבל מידע נוסף אודותיי מגורמים נוספים לשם בחינת מועמדותי;

שהמידע ישמר במאגר המידע של החברה שאליה פנימי לי מדיניותה ובאחריותה.

ידוע לי שלא חלה עלי חובה למסור מידע שמסירתו אינה נדרשת בדין (פרופיל צבאי, מידע גנטי, מוצא, לאום, מין, מוגבלות כלשהי), אלא מרצוני החופשי.

במידה ויחליטו להתקדם בבחינת מועמדותי, אני מאשר שידוע לי שיתכן והליך הגיוס שלי יתועד, יצולם ויפורסם באתר ynet ובידיעות אחרונות, ללא תמורה ומגבלה.